top


transport i manteniment de vehicles


cicles formatius

Electromecànica de vehicles automòbils (grau mitjà)

Automoció (grau superior)

formació professional bàsica

Manteniment de vehicles

materials

títol
nivell
tipus
Filtre de partícules FAP
grau mitjà
arxiu zip

 

membres

càrrecs
adreça electrònica
Gabriel Capó Serra cap família professional
tutor
tutor FCT
representant consell escolar
 
Joan Miquel Cañellas Cirer responsable manteniment  
Alicia Carbonell Vela membre comissió mobilitat  
Sebastià Amengual Montserrat    
Antoni Frau Carbonell tutor
membre equip prevenció riscos 
 
Antoni Garau Ramon cap d'estudis  cicles formatius  
Rafel Morey Ferriol    
Pere Josep Pons Amengual  tutor  
Antoni Torrens Colom tutor
tutor FCT
membre equip prevenció riscos 
 
Bartolome Palou Canaves 

 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!