top


cicle formatiu d'electromecànica de vehicles automòbils

(RD 453/2010)

 

competència general

realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions en les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se als procediments i temps establerts, i complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

 

durada

la durada del Cicle és de 2000 hores, equivalent a 2 cursos escolars.

 

titulació

Títol de Tècnic/a en Electromecànica de vehicles automòbils

 

qualificacions professionals completes

 • manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles (TMV197_2)
 • manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars (TMV048_2)
 • manteniment de sistemes de força i trens de rodatge de vehicles automòbils (TMV047_2)

 

mòduls

primer curs

 • motors. Estudi amb pràctiques de desmuntatge, muntatge i funcionament del motor de 2-4 temps i Diesel (200 h.)
 • circuits de fluids, suspensió i direcció. Suspensions pneumàtiques, amortidors, direccions manuals i assistides, alineació, etc. (245 h.)
 • sistemes de càrrega i arrancada. Estudis d'electricitat resistències, càrrega amb dinamo, alternador, arranques, etc. (200 h.)
 • sistemes de seguretat i confortabilitat. Estudi, muntatges i comprovacions d'aire condicionat, equips de música, airbag, etc. (135 h.)
 • mecanitzat bàsic. Estudi i maneig de les diferents màquines usades dins el taller d'automoció. Torn, fresadora, màquina de foradar, rectificadora... (90 h.)
 • formació i orientació laboral. Legislació laboral (90 h.)

 segon curs

 • circuits elèctrics auxiliars del vehicle. Estudi, desmuntatge, muntatge i comprovació de funcionament del sistema d'intermitències, llums d'emergència, frenat, etc. (160 h.)
 • sistemes auxiliars del motor. Estudi, desmuntatge, muntatge, comprovació i diagnosi del sistema d'injecció del motor de benzina i Diesel, encès per xispa i electrònic, carburació, turbos, etc. (230 h)
 • sistemes de transmissió i frenat. Estudi amb desmuntatge, muntatge i comprovació de l'embragatge, canvis de velocitats manuals i automàtics, convertidors de par, frens hidràulics, ABS, etc. (190 h.)
 • empresa i iniciativa emprenedora. Desenvolupament de la pròpia iniciativa en l’àmbit empresarial, tant cap a la pròpia ocupació com cap a l’assumpció de responsabilitats i funcions en l’ocupació per compte aliè. (60 h.)
 • formació en centres de treball. Pràctiques formatives en empreses del sector, 400 h.


 sortides professionals

 • mecànic/a d’automòbils, motocicletes, maquinària agrícola, obres públiques i vehicles pesats.
 • electricista d’automòbils, motocicletes, maquinària agrícola, obres públiques i vehicles pesats.
 • instal·lador/a d’accessoris.
 • mecànic/a d'equips diesel.

continuació d'estudis

 • cicle formatiu de carrosseria
 • batxillerat

per a més informació

           vos podeu dirigir a qualsevol membre del Departament d’Automoció.


 

 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!