top


cicle formatiu d'automoció

(RD 1796/2008)

 

competència general

organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d’automoció: automòbils, vehicles pesats, motocicletes, maquinària agrícola i d’obres públiques, diagnosticant avaries en casos complexos, garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.


durada

la durada del Cicle és de 2000 hores, equivalent a 2 cursos escolars.

 

titulació

Títol de Tècnic/a Superior en Automoció

 

qualificacions professionals completes

 • planificació i control de l'àrea de carrosseria (TMV049_3)

 • planificació i control de l'àrea d'electromecànica (TMV050_3)

 

mòduls

primer curs

 • sistemes elèctrics, de seguretat i de confortabilitat (230 h. + 90 h.*)
 • motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars (230 h. + 90 h.*)
 • estructures del vehicle (130 h.)
 • elements amovibles I fixes no estructurals (190 h.)
 • formació i orientació laboral (90 h.)

* Un dels dos mòduls comptarà amb 90 hores impartides en anglès

segon curs

 • tractament i recobriment de superfícies (180 h.)
 • sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge (180 h.)
 • gestió i logística del manteniment de vehicles (100 h. + 40 h.*)
 • tècniques de comunicació i de relacions (40 h. + 40 h.*.)
 • empresa i iniciativa emprenedora (60 h.)
 • formació en centres de treball (400 h.)
 • projecte en automoció (40 h.)

* Un dels dos mòduls comptarà amb 40 hores impartides en anglès


sortides professionals

 • cap de l’àrea d’electromecànica

 • recepcionista de vehicles

 • cap de taller de vehicles de motor

 • encarregat d’ITV

 • perit taxador de vehicles

 • cap de servei

 • encarregat de l’àrea de recanvi

 • encarregat de l’àrea comercial d’equips relacionats amb els vehicles

 • cap de l’àrea de carrosseria i pintura

 

continuació d'estudis

accés directe als ensenyaments que condueixen a títols universitaris de grau, en les condicions d’admissió establertes.

 

per a més informació

vos podeu dirigir a qualsevol membre del Departament d’Automoció.


 

 

 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!