top


cicles formatius grau mitjà

estudis cofinançats pel Fons Social Europeu

objectius

  • assolir una formació específica per exercir una professió determinada
  • assolir una formació polivalent dins un camp professional més ampli
  • aconseguir la inserció en el món laboral

durada

  • 2000 hores (dos cursos escolars)

accés

a)    Accés via ESO
El requisit que permet l’accés per aquesta via és el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un títol equivalent a efectes d’admissió.


b)    Accés via FPB
Poden accedir-hi les persones que tenen un títol de formació professional bàsica.


c)    Accés per altres vies
Les places reservades per a l’accés per altres vies es poden sol·licitar per les persones que hagin superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial, les persones que han superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà, han superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior, així com també, han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

 

titulació

títol de tècnic del cicle corresponent
(titulació oficial i homologada per la Unió Europea)


sortides

  • món laboral, dins el sector corresponent a cada cicle formatiu.
  • batxillerats
  • cicles formatius grau superior

cicles que ofereix l'ies

(tots els cicles de grau mitjà s'ofereixen en horari de matí: de 8:00 a 14:00 h, excepte el 2n curs d'Electromecànica de vehicles que es fa en horari de tarda: de 15:20 a 21:00 h)

 

 
 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!