top


cicles formatius grau superior

objectius

  • assolir una formació específica per exercir una professió determinada
  • assolir una formació polivalent dins un camp professional més ampli
  • aconseguir la inserció en el món laboral amb una formació qualificada

durada

  • 2000 hores (dos cursos escolars)

accés

a)    Accés via BATXILLER
El requisit que permet l’accés per aquesta via és el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes d’admissió.


b)    Accés via títol de tècnic
Poden accedir a cursar un cicle formatiu de grau superior per a l’accés via títol de grau mitjà, les persones que tenen un títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà).


c)    Accés per altres vies
Les places reservades per a l’accés per altres vies es poden sol•licitar per les persones que han superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior, així com aquelles persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

 

titulació

títol de tècnic superior del cicle corresponent
(titulació oficial i homologada per la Unió Europea)


sortides

  • món laboral, dins el sector corresponent a cada cicle formatiu.
  • estudis universitaris

cicles que ofereix l'ies

(tots els cicles de grau superior s'ofereixen en horari de tarda, de 15:20 a 21:00 hores)

 
 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!