top


formació i orientació laboral

nom i llinatges
càrrecs
adreça electrònica
 Sebastiana Gamundí Mas
Joan D. Gelabert Rian    
Catalina Ramis Crespí
Rafel Seguí Payeras  
Margalida Villalonga Quintanilla cap del departament  
 
 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!