top


llengua catalana

nom i llinatges
càrrecs
adreça electrònica
Bartomeu Abrines Llabrés cap del departament
 
Joan Ferriol Ferriol tutor
Francesca Maria Mas Font  tutora  
 Magdalena Ramon Mir
 Antònia Maura Reines tutora
 
 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!