top


llengua catalana

nom i llinatges
càrrecs
adreça electrònica
Bartomeu Abrines Llabrés cap del departament
tutor
 
Rosa Mª Calabuig Beneyto

Joan Ferriol Ferriol tutor  
Francesca Maria Mas Font
Mª Victòria Riutort Mestre
 
 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!