top


llengua castellana

nom i llinatges
càrrecs
adreça electrònica
Susana Puchalt Morant cap d'estudis adj. batxillerat
Eva Almudena Espinosa Ferrer tutora
Mª Belén Gálvez García

cap de departament

tutora

 Ana M. García Caniego
 Luisa Rosselló Castillo
 
 
 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!