top


llengües estrangeres

nom i llinatges
càrrecs
adreça electrònica
Victòria Alzina Femenies secretària
Juana Maria Cladera Ferrer tutora
Anna Esplugas Hernández
Miquel Reinés Bennàssar cap de departament
Maria José Ortiz Vazquez tutora
Sofia Mag. Marimón Lewinski

cap d'estudis adjunta 1r cicle

professora d'alemany

 
Gema Murillo Francés

 


Joan Oliver Karlsson

 

Raquel Ortiz Murgui 

 tutora

 
 Angelina Perez Sanchez  
 Mariola Simon Martinavarro  tutora E1D  
 
 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!