top


orientació

nom i llinatges
càrrecs
adreça electrònica
Catalina Vallespir Aguiló

orientadora (1r,2n i 3r d'ESO)

cap del departament

 
 Juan Antonio Noguera Palou (Subst)  PT  
 Patricia Amer Reina(Subst)  PT  
 Maria de les Neus Batle Ocaña  Àmbit científic 3r PMAR  
Maria Monserrat Cueto García

PT

coordinadora comissió convivència, solidaritat i coeducació
representant consell escolar 

 
 Margalida Jaume Ballester  Àmbit socio lingüístic 2n PMAR
 M.Assumpció López Villalonga
 Cecilia Mainez Vidal

 Àmbit socio lingüístic 3r PMAR

tutora

 Antònia Maria Miró Duran  Àmbit científic 2n PMAR  
Antònia Muntaner Ferragut PT  
Francisca Nat. Palou Sastre PT  
Magdalena Payeras Ochogavia

 orientadora 4t ESO,Batx i CF


 Joan B. Amengual Gomila

àmbit pràctic

suport a tecnologia

 

 


 
 
 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!