top


orientació

nom i llinatges
càrrecs
adreça electrònica
Catalina Alemany Gelabert orientadora  
Joan B. Amengual Gomila tutor  
Pere Ayala Cladera    
Marta Bestard Nigorra    
Maria Monserrat Cueto García membre comissió mediació
representant consell escolar 
 
Aina Mª Ferragut Cirer
Clara Fuentes Fort
Catalina Martorell Estrany
 Joan Mateu Cladera    
Antònia Muntaner Ferragut    
Francisca Nat. Palou Sastre
 

 
Catalina Vallespir Aguiló orientadora
cap del departament
 
 
 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!