top


educació secundària obligatòria

Accés al blog de primer d'eso: http://projectes1paucasesnoves.blogspot.com.es/

 

àrees
1r curs
2n curs

obligatòries

llengua catalana
ll
engua castellana
anglès
ciències socials
matemàtiques
educació física
música
biologia i geologia
plàstica
religió/estudi

llengua catalana
llengua castellana
anglès
ciències socials
educació física
educació per ala ciutadania i els drets humans
matemàtiques
física i química
tecnologies
religió /estudi

optatives


triar-ne una entre:
alemany
plàstica
música


àrees
3r curs
4t curs

obligatòries

llengua catalana
ll
engua castellana
anglès
ciències socials
matemàtiques
educació física
música
ciències de la naturalesa
plàstica
tecnologies
religió/estudi

llengua catalana
llengua castellana
anglès
ciències socials
educació física
educació eticocívica
matemàtiques A/B
religió /estudi

optatives

triar-ne una entre:
alemany
cultura clàssica
imatge i expressió

taller de teatre
taller de ciències experimentals

 
troncals
 

triar una de les combinacions de troncals i matemàtiques:

opció

troncals obligatòries

triar-ne una entre:

opció matemàtiques

A

biologia i geologia
física i química

música
educació plàstica
informàtica
alemany

B

B

física i química
tecnologia

informàtica
alemany
educació plàstica
biologia i geologia

B

C

biologia i geologia
tecnologia

física i química
llatí
informàtica
música

B

D

llatí
alemany

música
biologia i geologia
educació plàstica
tecnologia

A
B

E

educació plàstica
música

biologia i geologia
informàtica
llatí
alemany

A
B

F

 

informàtica
alemany

tecnologia
música
biologia i geologia
educació plàstica

B

G

educació plàstica
tecnologia

física i química
llatí
informàtica
música

B

programa de millora de l'aprenentatge i el rendiment

àrees
2n curs
3r curs
obligatòries àmbit cientificotecnològic
àmbit lingüístic i social
anglès
tecnologia
plàstica
música
religió/estudi
àmbit cientificotecnològic
àmbit lingüístic i social
anglès
tecnologia
plàstica
música
religió/estudi

 

 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!