top


administració

cicles formatius

Gestió administrativa (grau mitjà)

Administració i finances (grau superior)

membres

nom i llinatges
càrrecs
adreça electrònica

Mª Rosa Albis Ferragut

tutora M2A2
tutora FCT

Maria Bauzá Vives  tutora M1A1
Jeroni Bergas Forteza
Juan Fullana Ferrer
 M. Antonia Mut Simó

 


Bernat Mateu Aleñar

 

 
Manola Rodríguez Calvo

mobilitat

 
Catalina Ramis Ferrer
Joan Sanç Campaner

tutor M2A1
tutor FCT
coordinador prevenció de riscos laborals

 
Martina Serra Mateu tutora S1A
Mª Fe Vaquero Enseñat

cap de familia professional

tutora S2A
tutora FCT
membre consell escolar 

 


 

 

 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!