top


CICLE FORMATIU D'administració i finances

(rd 1584/2011)


competència general

organitzar i executar les operacions de gestió i administració en los processos comercials , laborals, comptables, financers i fiscals d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació i assegurant la satisfacció del client i/o usuari, i actuant segons normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.


durada

la durada del cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos acadèmics


titulació

títol de Tècnic Superior en Administració i Finances


qualificacions professionals completes

 • administració de recursos humans. ADG084_3

 • gestió financera ADG157_3

 • assistència documental i de gestió en despatxos i oficines ADG310_3

mòduls

primer curs

 • gestió de la documentació jurídica i empresarial. L’administració pública i els documents jurídics que es poden emprar per relacionar-nos amb aquesta. (95 h)

 • recursos humans i responsabilitat social corporativa. L’empresa i els seus recursos humans. Selecció i formació. (95 h)

 • ofimàtica i el procés de la informació*. Equips de procés de la informació. Ofimàtica. Internet. (160 h)

 • procés integral de l'activitat comercial. Introducció a la comptabilitat. Impostos sobre l’activitat comercial. Documentació de compra-venda. Tràmits gestió comercials. Tresoreria. (140 h)

 • comunicació i atenció al client. Comunicació amb clients, tècniques i documents. Servei post-venda. (160 h)

 • anglès. Anglès aplicat a la gestió d’una empresa. (130 h)

 • formació i orientació laboral. Recerca de feina. Equips de treball. El contracte de treball. La seguretat social. Seguretat i higiene.(90 h)

segon curs

 • gestió de recursos humans. Contractació, modificació i extinció dels contractes. Seguretat social. Documents i tràmits. (100 h)

 • gestió financera. Productes i serveis financers. Assegurances. Mercats financers. (120 h)

 • comptabilitat i fiscalitat. Comptabilitat i impostos. Procés d'auditoria. Aplicacions informàtiques. (120 h)

 • gestió logística i comercial. Aprovisionament. Cadena logística. (80 h).

 • simulació empresarial *. Projecte de creació d'una empresa. Gestió i treball en una empresa.

 • formació en centres de treball. Realització de 400 hores de pràctiques formatives en empreses, durant el tercer trimestre.

 • projecte d'administració i finances. Projecte d'una empresa (40h)

* mòduls impartits en anglès


sortides professionals

el perfil professional d'aquest cicle formatiu està adaptat a la realització de treballs com a c ap d'oficina en tota classe d'entitats (públiques o privades).


continuació d'estudis

accés directe als ensenyaments que condueixen a títols universitaris de grau, en les condicions d’admissió establertes


per a més informació

vos podeu adreçar al cap de la família professional d'administració

 

 

 
 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!