top


CICLE FORMATIU D'instal·lacions elèctriques i automàtiques
(rd 177/2008)competència general

formació de professionals amb capacitat per:

 • muntar i mantenir equips i instal·lacions de distribució i subministrament d’energia elèctrica a baixa tensió

 • muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions en l’àmbit d’edificis

 • muntar i mantenir equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques

 • muntar, mantenir i assajar màquines elèctriques estàtiques i rotatives

 • dur a terme l’administració, gestió i comercialització en la petita empresa.


durada

la durada del cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos acadèmics


titulació

títol de Tècnic en Instal·lacions el è ctriques i automàtiques


qualificacions professionals completes

 • muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió (ele257_2)
 • muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis (ele043_2)


mòduls

primer curs

 • instal·lacions elèctriques interiors (295 h.)
 • automatismes industrials (295 h.)
 • electrotècnia (190 h.)
 • electrònica (90 h.)
 • formació i orientació laboral (90 h.)

segon curs

 • instal·lacions de distribució (130 h.)
 • instal·lacions solars fotovoltaiques (60h)
 • infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis (130 h.)
 • instal·lacions domòtiques (130 h.)
 • màquines elèctriques (130 h.)
 • empresa i iniciativa emprenedora (60h.)
 • formació en centres de treball (400 h.)


sortides professionals

 • instal·lador/a de línies elèctriques
 • instal·lador/a elèctric
 • electricista en general
 • muntador/a de quadres elèctrics
 • instal·lador/a reparador/a d'electrodomèstics
 • instal·lador/a d'antenes i d’equips telefònics
 • mantenidor/a d’instal·lacions elèctriques industrials i/o d’hotels


continuació d'estudis


per a més informació

vos podeu adreçar al cap de la família professional d'electricitat i electrònica

 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!