top


batxillerat d'humanitats i ciències socials (pagina en revisió)

 

matèries
1r curs
2n curs

comunes

llengua catalana i literatura
ll
engua castellana i literatura
anglès
educació física
filosofia

llengua catalana i literatura
l
lengua castellana i literatura
anglès
h
istòria d'espanya
història de la filosofia

troncals

triar-ne una entre:
- llatí I (opció hum.)
- matemàtiques aplicades CCSS (opció cs)

triar-ne una entre:
- llatí II (opció hum.)
- matemàtiques aplicades CCSS II (opció cs)

troncals d'opció

història del món contemporani

triar-ne una entre:
- economia
- grec I

triar-ne una entre:
- economia de l'empresa
- història de l'art

triar-ne una entre:
- geografia
- grec II

específiques

triar-ne una entre:
- literatura universal
- tecnologia informació I

triar-ne una entre:
- alemany I
- cultura científica
- religió

triar-ne una entre:
- alemany II
- ciències de la terra i del media ambient
- psiologia
- tecnologia informació II

 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!