top


batxillerat de ciències (pàgina en revisió)

 

matèries
1r curs
2n curs

comunes

llengua catalana i literatura
ll
engua castellana i literatura
anglès
educació física
filosofia

llengua catalana i literatura
l
lengua castellana
i literatura
anglès
història d'espanya

història de la filosofia

troncals

matemàtiques I

matemàtiques II

troncals d'opció

física i química

triar-ne una entre:
- biologia i geologia
- dibuix tècnic I

triar-ne una entre:
- biologia
- física

triar-ne una entre:
- química
- dibuix tècnic II

específiques

triar-ne una entre:
- anatomia
- tecnologia informació I

- tecnologia industrial I

triar-ne una entre:
- alemany I
- cultura científica
- religió

triar-ne una entre:
- alemany II
- ciències de la terra i del medi ambient
- psicologia
- tecnologia informació II

- tecnologia industrial II

 

 

 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!