top


batxillerat


objectius

 • millorar la formació integral de l'alumnat
 • orientar i preparar per a la continuïtat d'estudis universitaris
 • orientar i preparar per a la continuïtat d'estudis de formació professional específica (cicles formatius de grau superior)
 • orientar i preparar per a la vida laboral i activa

durada

La durada del batxillerat és de dos cursos: 1r i 2n de batxillerat, a realitzar en un màxim de 4 anys.

accés

Podrà incorporar-se al primer curs de batxillerat l'alumnat que es trobi en alguna de les següents situacions:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària
 • haver superat els estudis del primer cicle del programa experimental (REM)
 • tenir el títol de tècnic auxiliar de F.P. (FPI)
 • haver aprovat el 2n. de BUP
 • haver finalitzat els cursos comuns dels estudis d'arts aplicades i oficis artístics
 • haver superat un cicle formatiu de grau mitjà (modalitats corresponents)

titulació

Títol de Batxillerat de la modalitat corresponent.

sortides

 • universitat
 • cicles formatius de grau superior
 • món laboral

modalitats que ofereix l'ies

 

   

  bottom

  Autor: Miquel Mariano Malondra.
  Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
  Email: Miquel

  ¡CSS Válido!