top


cicle formatiu d'administració de sistemes informàtics en xarxa
(rd 1629/2009)


competència general

configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la seva funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent


durada

la durada del cicle és de 2000 hores, equivalent a dos cursos acadèmics


titulació

títol de Tècnic superior en administració de sistemes informàtics en xarxa


qualificacions professionals completes

 • gestió de sistemes informàtics (ifc152_3)
 • administració de serveis d’internet (ifc156_3)
 • administració de bases de dades (ifc079_3)

 

mòduls

primer curs

 • implantació de sistemes operatius (210 h.)
 • planificació i administració de xarxes (170 h.)
 • fonaments de hardware (100 h.)
 • gestió de bases de dades (200 h.) aquest mòdul s'imparteix en anglès
 • llenguatges de marca i sistemes de gestió d'informació (130 h.)
 • formació i orientació laboral (90 h.)

segon curs

 • administració de sistemes operatius (125 h.)*
 • serveis de xarxa i internet (125 h.)*
 • implantació d'aplicacions web (95 h.)*
 • administració de sistemes gestors de bases de dades (60 h.)
 • seguretat i alta disponibilitat (95 h.)*
 • empresa i iniciativa emprenedora (60 h.)
 • formació en centres de treball 400 hores de pràctiques formatives en empreses durant el tercer trimestre.
 • projecte en administració de sistemes informàtics en xarxa (40 h.)

(*) un d'aquests mòduls serà impartit en anglès i augmentarà en 20 hores la seva durada

 

sortides professionals

 • tècnic en administració de sistemes informàtics
 • supervisor de sistemes
 • tècnic en administració de bases de dades
 • tècnic en serveis de comunicacions
 • tècnic en serveis d'Internet
 • tècnic en xarxes
 • tècnic en entorns Web
 • tècnic en serveis de missatgeria electrònica
 • tècnic en teleassistència

continuació d'estudis

accés directe als ensenyaments que condueixen a títols universitaris de grau, en les condicions d’admissió establertes

 
per a més informació

vos podeu adreçar al cap de la família professional d'informàtica

 

 

bottom

Autor: Miquel Mariano Malondra.
Guanyador: 1er concurs de disseny de la Web IES Pau Casesnoves 50 aniversari.
Email: Miquel

¡CSS Válido!